Best Patama Quotes Tagalog Collection (With Images)

This Page is about a collection of patama quotes that express our feelings in love. I hope you like our Patama lines, hugot patama lines, and patama quotes on love and you can share them with your friends. This can be sent to your ex also. Who doesn’t like to read quotes when they are in love it gives self-satisfaction, and sometimes it is used to reply to your ex. This quotes extremely expresses your feelings and emotions.

Best Love Quotes Tagalog Patama

Kapag naglaho na ang pag-ibig, huwag iyuko ang ulo sa kalungkutan; sa halip, itaas ang noo at tanawin ang langit dahil doon ipinadala ang puso mo para maghilom.

Tagalog patama quote in love

Sa aritmetika ng pag-ibig, ang isa dagdagan ng isa ay katumbas ng lahat-lahat, at ang dalawa bawasan ng isa ay katumbas ng kawalan.

Patama quote love is everything

Darating ang araw na mamahalin mo ako tulad ng pagmamahal ko sa iyo. Darating ang araw na iisipin mo ako tulad ng pag-iisip ko sa iyo. Darating ang araw na iiyakan mo ako tulad ng pag-iyak ko sa iyo. Darating ang araw na kakailanganin mo ako, sa panahong hindi na kita kailangan.

quote image 3

Kung hinahanap-hanap mo ako, tandaan mong hindi ako bumitiw, binitawan mo ako.

Quote image 4

Hindi ako takot umibig. Takot akong muling umibig sa maling tao.

quote image 5

Minsan, iiyakan mo ako tulad ng pag-iyak ko sa iyo. Minsan, hahanapin mo ako tulad ng paghahanap ko sa iyo. Minsan, kakailanganin mo ako tulad ng pangangailangan ko sa iyo. Minsan, mamahalin mo ako, sa panahong hindi a kita mahal.

Also check: Tagaog Monthsary Messages

Quote image 6

Ang sabi nila, sundin ang ibinubulong ng puso, ngunit kung nabasag ang puso sa isang milyong piraso, alin ang susundin mo?

Quote 7

Hihintayin kita hanggang sa araw na malilimot na kita o hanggang sa araw na mapagtatanto mong hindi mo ako malilimot.

quote 8

Darating ang araw na maaalala mo ako at kung gaano kita minahal… pagkatapos ay kamumuhian mo ang iyong sarili sa pagbitiw sa akin.

quote 9

Mahirap hilingin sa isang taong nasawi sa pag-ibig ang muling umibig.

Quote 10

Darating ang panahon na maglalaho ang sakit, muling sisigla ang katawan, at mag-iisip ang utak kung paano magpatuloy sa buhay.

quote 11

Hope you like our patama lines in tagalog. If you like this pick up lines patama then please do share with your friends if you like our content.  Thanks for reading.

Above Tagalog Patama Quotes In English Meaning

1. When love is lost, do not bow your head in sadness; instead keep your head up high and gaze into heaven for that is where your broken heart has been sent to heal.

2. In the arithmetic of love, one plus one equals everything, and two minus one equals nothing.

3. One day you’ll love me as I love you. One day you’ll think of me as I think of you. One day you’ll cry for me as I cry for you. One day you’ll want me, but I won’t want you

4. If you start to miss me remember i didn’t walk away, you let me go.

5. I’m not afraid to fall in love. I’m afraid to fall for the wrong person again.

6. Someday you’ll cry for me like I cried for you. Someday you’ll miss me like I missed you. Someday you’ll need me like I needed you. Someday you’ll love me but I won’t love you.

7. They say follow your heart, but if your heart is in a million pieces which piece do you follow?

8. I will wait for you till the day I can forget you or till the day you realize you cannot forget me.

9. One day you’re going to remember me and how much I loved you… then you’re gonna hate yourself for letting me go.

10. It’s hard asking someone with a broken heart to fall in love again.

11. With time the pain eases, the body recovers and the brain figures out new ways to go on.

Checkout Our More Quotes Collection:

2 thoughts on “Best Patama Quotes Tagalog Collection (With Images)”

Leave a Comment