Jose Rizal Quotes In Tagalog and English

Jose Rizal is the man who was an inspiration to the Philippine nationalist movement. He had excellent talent at writing, medicine, sketching, architecture, sociology and more. Jose Rizal’s full name is José Protacio Rizal Mercado y Alonso Realonda.

Rizal blessed with many talents he learned more than ten languages he was also good in martial arts and sports .

Noli Me Tangere” is the Rizal’s first novel which is published in 1887. Noli Me Tanger means “The Social Cancer” which is based on Spanish rules in the Philippines.

As Rizal has amazing talent at writing, Rizal wants to dedicate something for his mother and He wrote a wonderful poem “Mi Primera Inspiracion”  (My First Inspiration) it become very famous.

Below we shared some Jose Rizal quotes from his novels hope you will love to read.

Doctor Jose Rizal Quotations In Tagalog

Jose Rizal has a Proud On his Language Tagalog. He had believed to love own language and He gave his message to Philippines citizen From his novels which are written by him. Here we collected some great quotes from his novel’s.

Nalilimot ng bawat isa sa inyo na habang napag-iingatan ang isang bayan ang kaniyang wika, napag-iingatan din nito ang katibayan ng kaniyang paglaya, katulad ng pagpapanatili ng isang tao sa kaniyang kasarinlan, upang mapanatili niya ang kaniyang sariling paraan ng pag-iisip. Ang wika ang pag-iisip ng bayan. – Jose Rizal

“Walang maitutugon ang wika sa tanong ng pag-ibig buhat sa isang sulyap na kumikislap o palihim. Sa halip, sumasagot ang ngiti, ang halik, o ang bugtonghininga.”

-Jose Rizal
Jose rizal quote in tagalog from his novel

Ang hindi marunong lumingon sa pinangalingan ay hindi makakarating sa paroroonan

– Jose Rizal

“Ang hindi magmahal sa sariling wika, daig pa ang hayop at malansang isda.”

– Jose Rizal

“Upang matawag na isang dakilang kritiko, wala nang hihigit pa sa pagpapamalas ng kawalang-kasiyahan sa lahat ng bagay.”

– Jose Rizal

“Ang dalisay na hanging ito at ang mga batong itong napakalilinis ay mapupuno ng karbon, ng mga kahon at bariles, ng mga bunga ng sipag ng tao.”

– Jose Rizal

Also See: 14 Rules of Kartilya ng katipunan- Emilio Jacinto

Also See: Tula ni Andres Bonifacio

Rizal Quotes On Youth, Freedom, and Education

Quotes are collected from The novel ” El Filibusterismo” written by Jose Rizal.

Where are the young who must dedicate their roseate hours, their illusions and enthusiasm to the good of the country? Where are they who must generously spill their blood to wash away so much shame, so many crimes, so much abomination? Pure and spotless must be the victim for the holocaust to be acceptable. Where are you, you children who must embody the vigor of life that has fled from your veins, the purity of ideas that has become in our minds and the fire of enthusiasm that has gone out in our hearts? We await you, Oh youth! Come, we await you

-Jose Rizal

Nawalan muli ng isang oras ang buhay ng bawat kabataan, saka isang bahagi ng kaniyang karangalan at paggalang sa sarili, at kapalit ang paglaki sa kalooban ng panghihina ng loob, ng paglalaho ng hilig sa pag-aaral, at pagdaramdam sa loob ng dibdib.”

– Jose Rizal

Nasa isip ng lahat na ang gobyerno, bilang isang institusyong likha ng tao, ay nangangailangan ng tulong ng lahat, nangangailangan ito ng magpapakita at magpapaalam sa mga tunay na pangyayari.

– Jose Rizal

Pinag-uusapan siya ng lahat dahil mayaman… Bumabalik ang mga sundalo mula sa mga kampanya, may sakit at sugatan, ngunit walang dumadalaw sa kanila!”

-Jose Rizal

“Ano sa makatwid ang isang Unibersidad? Isang institusyon para hindi matuto? Nagtitipon-tipon ba ang ilang tao sa ngalan ng kaalaman at pagtuturo para hadlangang matuto ang iba?”

-Jose Rizal


Mga mamamayan din ang mga bumubuo ng gobyerno at sila ang higit na nakapag-aral.’

‘Ngunit tulad po ng ibang tao, nagkakamali kaya hindi dapat maging bingi sa kuro-kuro ng iba

-Jose Rizal

“Napakatamis ng tubig at naiinom, bagaman lumulunod sa alak at serbesa at pumapatay sa apoy. Nagiging singaw ito kapag pinainitan; kapag naligalig, nagiging karagatan na minsan nang pumuksa sa sangkatauhan at yumanig sa dibdib ng mundo.”

-Jose Rizal

Kapag may mga uban na po akong tulad ng sa inyo at ginugunita ang nakaraan at makita kong gumawa ako alang-alang sa sarili lamang, hindi ginhawa ang magagawa’t nararapat gawin ukol sa bayang nagbigay sa akin ng lahat, ukol sa mga mamamayang tumutulong sa aking mabuhay, kapag nagkagayon po, magiging tinik sa akin ang bawat uban, at sa halip na ikaliwalhati ko’y dapat kong ikahiya.”

-Jose Rizal

Also Check: Short Prayer Before Class Tagalog

Jose Rizal Quotes In English

jose rizal quote in english

“The youth is the hope of our future.”

-Jose Rizal

History does not record in its annals any lasting domination exercised by one people over another, of different race, of diverse usages and customs, of opposite and divergent ideals. One of the two had to yield and succumb.

-Jose Rizal

The Filipino embraces civilization and lives and thrives in every clime, in contact with every people.

-Jose Rizal

He who does not love his own language is worse than an animal and smelly fish.

-Jose Rizal

As God has not made anything useless in this world, as all beings fulfill obligations or a role in the sublime drama of Creation, I cannot exempt from this duty, and small though it be, I too have a mission to fill, as for example: alleviating the sufferings of my fellowmen. -Jose rizal

While a people preserves its language; it preserves the marks of liberty.

-Jose Rizal

Perhaps the great American Republic, whose interests lie in the Pacific and who has no hand in the spoliation of Africa, may someday dream of foreign possession.

-Jose Rizal

Routine is a declivity down which many governments slide, and routine says that freedom of the press is dangerous

-Jose Rizal

Where are the young who must dedicate their roseate hours, their illusions and enthusiasm to the good of the country? Where are they who must generously spill their blood to wash away so much shame, so many crimes, so much abomination? Pure and spotless must be the victim for the Holocaust to be acceptable. Where are you, you children who must embody the vigor of life that has fled from your veins, the purity of ideas that has become in our minds and the fire of enthusiasm that has gone out in our hearts? We await you, Oh youth! Come, we await you

-Jose Rizal

So these are some Jose Rizal quotes on education, freedom, on own language, and for youths. If you like, please do share 🙂

Also See: Tagalog Inspirational and Motivational Quotes Collection

Leave a Comment